העמותה הישראלית לקידום הקנביס הרפואי
הוקמה על-מנת להקל ולשפר את איכות חייהם של מאות אלפי חולים בישראל באמצעות טיפול בתרופת הקנביס הרפואי
מטרת העמותה היא הכרה בקנביס הרפואי כתרופה מין המניין!

דרכי פעילות העמותה:
הסברה וקידום המודעות הציבורית (אנשי רפואה, חולים ובני משפחותיהם).
הנגשת התרופה לחולים.
הכללת התרופה בסל הבריאות.
תמיכה בחולים ובבני משפחותיהם.
פעילות פרלמנטרית לעיגון וטיוב חוקתי.
ייזום, עידוד, פיתוח ודחיפה של מחקרים רפואיים.
עידוד קשרים ומחקרים בינלאומיים עם עמותות אחיות.

אתר הבית של העמותה – www.mci.org.il
ת.ד. 22567 תל אביב מיקוד 52868
קו פניות ציבור: 5448686–03, נייד: 9999120–052

Comments are closed.

לכתבה הקודמת
«